Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở của 63 tỉnh, thành phố mới nhất năm 2019
Ngày đăng: 20/02/2019

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở của 63 tỉnh, thành phố mới nhất năm 2019

1. TPHCM Căn cứ pháp lý: Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Áp dụng đối với thửa đất mới hình thành và thửa đất không thuộc trường hợp không được tách thửa: Khu vực Thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3,... Chi tiết

  Văn hóa - Xã hội


  Tài chính địa ốc


  Kiến thức quản trị


  Chính sách pháp luật


Dịch vụ hành chính

  Bất động sản giá tốt