Trang chủ Quy định - Chính sách Phân biệt: Chi nhánh – Văn phòng đại diện – Địa điểm...

Phân biệt: Chi nhánh – Văn phòng đại diện – Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

57

Phân biệt: Chi nhánh – Văn phòng đại diện – Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

     “Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

     1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

     2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

     3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

Theo đó:

Khái niệm: 

  • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích đó nên văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh và không phải nộp thuế môn bài.
  • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Theo đó chi nhánh thực hiện cả chức năng kinh doanh và chức năng đại diện theo uỷ quyền. Bạn có thể hiểu cơ bản rằng chi nhánh là bao gồm cả chức năng của văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.
  • Địa điểm kinh doanh thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. 

Con dấu:

  • Văn phòng đại diện: Được phép đăng ký và sử dụng con dấu cho hoạt động của văn phòng đại diện. Tuy nhiên, không được phép sử dụng con dấu này để đóng lên hợp đồng mua bán, bởi văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh.
  • Chi nhánh được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng của mình.
  • Địa điểm kinh doanh Không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng của mình.

Hạch toán, kế toán, khai thuế

Văn phòng đại diện: Không được phép kinh doanh nên không có hoạt động hạch toán, khai thuế.

Chi nhánh: Có thể lựa chọn hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập với doanh nghiệp; Có thể có mã số thuế riêng, hóa đơn riêng trong trường hợp lựa chọn hạch toán độc lập.

Địa điểm kinh doanh: Hoàn toán phụ thuộc và trụ sở chính, hình thức kê khai thuế tập chung, sử dụng hóa đơn của công ty.

Cơ cấu tổ chức và hoạt động

Văn phòng đại diện: Không được phép kinh doanh.Chỉ có chức năng đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp theo uỷ quyền và bảo vệ các quyền,lợi ích đó; là văn phòng liên lạc; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới; văn phòng có thể tiến hành rà soát thị trường, phát hiện hành vị xâm phạm sở hữu trí tuệ của của công ty, hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp đối thủ. Phạm vi có thể ngoài quốc gia.

Chi nhánh:Thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả việc thực hiện hoạt động kinh doanh và chức năng đại diện theo ủy quyền;Phát sinh hoạt động báo cáo thuế như công ty (trừ chi nhánh phụ thuộc không phải lập báo cáo tài chính công ty cuối năm)

Địa điểm kinh doanh: Chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp chỉ đạo, không có chức năng đại diện theo ủy quyền. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây