Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại các khu công nghiệp Bình Dương

Viết ngày 19/03/2019 Lượt xem: 207

Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại các khu công nghiệp Bình Dương.

Chuyên tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu công nghiệp giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Mọi thông tin tư vấn qua SĐT 0908 369 125 Mr. Long để được tư vấn chi tiết.

Thành phần hồ sơ tham khảo

Stt Tên hồ sơ Bản chính Bản sao có chứng thực Bản sao

(đóng dấu treo Cty)

1 Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn khác gắn liền với đất (Mẫu 09) + Đơn đê nghị cấp GCN 2
2 Tờ khai thuế thu nhập (Mẫu theo TT BTC) 2
3 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu theo ND 140) 2
4 Giấy phép về đầu tư, kinh doanh; giấy tờ có xác nhận của UBND cấ xã về tên của cộng đồng dân cư (đối với đối tượng là cộng đồng dân cư). 2
5 văn bản 03 bên (chủ đầu tư – Cty CN và Cty nhận CN)/Văn bản (hợp đồng) thanh lý hợp đồng thuê lại của Công ty CN. 1 1
6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty chuyển nhượng và chủ đầu tư cho thuê 1 1
7 Giấy chứng nhận sở hữu công trình (nếu có) 1 1
8 Hợp đồng thuê lại của Công ty mua với chủ đầu tư. 1 1
9 Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất 1 1
10 Hóa đơn GTGT 2
11 Chứng từ thực hiện NVTC; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
12 Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý (có phân vị trí tính thuế) tên công ty mua + bản mô tả ranh giới mốc giới thửa đất, Phiếu XNKQĐĐ + Biên bản xác minh về việc đo đạc (nếu có). 1 1
13 Giấy ủy quyền nộp và nhận hồ sơ 1

 

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 39 ND 43

 “1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.

  1. Doanh nghiệp, các thành viên là chủ sở hữu doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn đầu tư phải xác định phần vốn là giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị vốn chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.”

Điều 16 ND 43

4. Trường hợp diện tích đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh có phần diện tích đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì chủ đầu tư được phép thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của người đang sử dụng đất, Nhà nước thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự án. Nội dung hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất phải thể hiện rõ người bán tài sản tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất và cho người mua tài sản thuê đất.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì DN có vốn đầu tư nước ngoài nằm trong KCN không thuộc trường hợp tô vàng nêu trên do đó không đủ điều kiện nhân chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp này  thực hiện chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê. (nội dung này đã thống nhất trong văn bản trả hồ sơ của Công ty TNHH DK Vina nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất và TSGLVD của Công ty TNHH Khoy Engineering VN)- Văn bản số 1464/VPDKDD-ĐK&CGCN ngày 18/7/2018.

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP HIỆP THƯƠNG
Email: thutucnhanh247@gmail.com
Liên hệ: 0902 951 333

Bài viết liên quan