Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương. L/h: 0902 951 333

Viết ngày 25/07/2019 Lượt xem: 240

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương: Vốn đầu tư Việt Nam. 

Thành lập công ty chỉ cần 1 chứng minh chứng thực

 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân;
 • Thành lập công ty TNHH ;
 • Thành lập công ty cổ phần;
 • Thành lập công ty hợp danh;
 • Thành lập chi nhánh công ty
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • Thành lập địa điểm kinh doanh
 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 
 • Tổ chức lại doanh nghiệp: Chia tách, sát nhập doanh nghiệp
 • Tạm ngưng – Giải thể doanh nghiệp 

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương: Vốn đầu tư nước ngoài

 • Thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước theo hình thức gián tiếp: Mua lại vốn góp công ty Việt Nam
 • Thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức trực tiếp gắn liền dự án đầu tư 
 • Thành lập văn đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Các dịch vụ khác có liên quan

 • Lập dự án đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp.
 • Lập hồ sơ chấp thuận địa điểm đầu tư
 • Điều chỉnh dự án đầu tư 
 • Chấm dứt hoạt động dự án

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương

 

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương

                                                                                         

Sau khi có giấy phép đăng ký doanh nghiệp và dấu tròn doanh nghiệp, Các thủ tục bắt buộc tiếp theo doanh nghiệp phải làm: 

 • Đăng ký tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử ( TOKEN);
 • Đăng ký thuế ban đầu – Đặt in hoá đơn;
 • Đóng thuế môn bài tại kho bạc – Treo bảng hiệu;
 • Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý …

Liên hệ: Long Tứ
Số điện thoại:  Ls 0908 369 125
Website: https://phaplydoanhnghiep.com.vn/

Hãy để  Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương chúng tôi thành lập công ty thay bạn và cam kết

 • Tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7;
 • Có đội ngũ nhân viên nhận trả hồ sơ tận nơi – Không phải đi lại;
 • Thủ tục đơn giản – Chỉ cần duy nhất 1 chứng minh đối với thành viên góp vốn;

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP HIỆP THƯƠNG

Địa chỉ: Số 04, Lô P, đường Đồng Khởi, P Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, BD
E-mail: thutucnhanh247@gmail.com

Chỉ nhận phí sau khi trả kết quả

Bài viết liên quan