Trang chủ Quy định - Chính sách Gia hạn thời gian thuê xưởng để thực hiện dự án đầu...

Gia hạn thời gian thuê xưởng để thực hiện dự án đầu tư tại Bình Dương

337

Gia hạn thời gian thuê xưởng để thực hiện dự án đầu tư tại Bình Dương

Ngày 21 tháng 9 năm 2018 Uỷ ban nhân dân ký quyết định số 4492/UBND-KTTH về việc gia hạn thời gian thuê nhà xưởng của các doanh nghiệp trên địa bàn phía nam của tỉnh Bình Dương

Nội dung: 

Thống nhất gia hạn thời gian thuê xưởng để tiếp tục thực hiên dự án đến năm 2020 đối với các dự án có địa điểm đầu tư phù hợp quy hoạch sử dụng đất và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; đồng thời, doanh nghiệp phải có phướng án di dời vào khu công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi công năng phù hợp với kế hoạch, định hướng đầu tư phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, đầu năm 2020 dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng đến rất lớn đối với kinh tế Việt Nam và thế giới. Các doanh nghiệp Bình Dương hiện đang thuê xưởng thực hiên dự án đầu tư đang gặp không ít khó khăn, trong đó chi phí thuê xưởng ảnh hưởng không nhỏ tại thời điểm này.

Mặt khác theo định hướng chung của tỉnh Bình Dương, các dự án không còn phù hợp quy hoạch đô thị bắt buộc phải di dời vào cụm công nghiệp  theo quyết định nêu trên. 

Nhằm tạo mọi điều kiện thuân lợi trong lúc khó khăn này, ngày 01 tháng 04 năm 2020 ký quyết định số 1532/UBND-KT về việc gia hạn thời gian thuế xưởng để thực hiện dự án của các dự án sản xuất ngoài khu công nghiệp, ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia hạn dự án đầu tư thuê xưởng để thực hiện đầu tư nhưng vẫn phù hợp với định hướng quy hoạch phát triện đô thị chung như hiện nay. 

Tư vấn lập hồ sơ gia hạn thời gian thuê xưởng

Nhận ủy quyền thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính

Liên hệ: 0902 951 333

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây