Phá sản là gì? Các trường hợp phá sản thường gặp

Viết ngày 15/05/2019 Lượt xem: 122
5 (100%) 7 votes

Phá sản là gì? Các trường hợp phá sản thường gặp

1. Phá sản là gì?

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Cụ thể hơn, khi một doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hoặc tài sản còn lại của doanh nghiệp không đủ chi trả các khoản nợ đến hạn, dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; đồng thời doanh nghiệp đó bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản thì mới được xem là doanh nghiệp phá sản.

Đừng nhầm lẫn giữa Giải thể và Phá sản doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp có được tự phá sản?

Như đã đề cập, doanh nghiệp phá sản khi bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản, mà Tòa án chỉ ra quyết định sau quá trình xem xét theo yêu cầu doanh nghiệp phá sản.

Nói cách khác, việc doanh nghiệp tự tuyên bố phá sản là không phù hợp với quy định của pháp luật và không có giá trị pháp lý.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp cũng không có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố chính nó phá sản.

3. Những ai có thể yêu cầu doanh nghiệp phá sản?

Khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, các đối tượng dưới đây có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố doanh nghiệp đó phá sản:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

– Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,

– Thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, các đối tượng nêu trên có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, một số đối tượng khác có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm:

–  Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

– Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền này trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

– Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ở đâu?

Người yêu cầu nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, trừ các trường hợp sau thì người yêu cầu nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp:

– Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có bất động sản ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

– Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

Cơ sở pháp lý: Luật Phá sản năm 2014.

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP HIỆP THƯƠNG

Địa chỉ: Số 4, Lô P, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. TDM, BD

Hotline: 0908 369 125 – 0902 951 333

Email: thutucnhanh247@gmail.com

Bài viết liên quan